+32 (0)16 56 80 51
info@pw-goossens.be

Algemene voorwaarden

Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van ieder factuur, niet betaald op de vervaldag, automatisch met 15% verhoogd worden met een minimumbedrag van 150 euro, uit hoofde van forfaitaire en onverminderde strafbepaling.

Bovendien zijn de intresten berekend aan 12% per maand van rechtswege verschuldigd vanaf de datum van eisbaarheid der betaling.

Deze beschikking kan geen hindernis vormen voor eventuele toepassing van art. 1244 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor elk geschil zullen alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn.

Klachten dienen per aangetekende briefwisseling te gebeuren binnen de vijftien kalenderdagen na de factuurdatum.

De opname van de verkoopfactuur in het verkoopfacturenboek is een bewijs van verzending en ontvangst van de verkoopfactuur.

P&W Goossens heeft als rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Transporten worden uitgevoerd onder CMR-condities.

Voor alle vragen omtrent  facturatie kan u bij ons terecht via mail: info@pw-goossens.be
telefonisch: +32 16 56 80 51
fax: +32 16 56 36 76
per brief: P&W Goossens b.v.b.a., t.a.v. Facturatie, Langdorpsesteenweg 167, 3201 Aarschot (België)